piątek, 28 lipca 2017

200 mln PLN na bezemisyjny transport publiczny dla samorządów w najnowszym konkursie NFOŚiGW

NFOŚiGW dofinansuje przedsięwzięcia związane z obniżeniem zużycia energii i paliw w transporcie publicznym. Od 4  do 22 września będą przyjmowane wnioski ramach programu priorytetowego „System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme). Część 2) GEPARD – Bezemisyjny transport publiczny”.
O finansowanie mogą się ubiegać jednostki samorządu terytorialnego, spółki komunalne oraz podmioty wykonujące zadania transportu publicznego transportu zbiorowego na rzecz samorządów zakontraktowane przez samorządy. Środki można pozyskać na  rozwój taboru (zakup autobusów elektrycznych oraz szkolenia w zakresie ich obsługi) oraz infrastruktury – montaż / modernizacja stacji ładowania wykorzystywanych do obsługi publicznego transportu zbiorowego.

W ramach budżetu programu 41 mln. zł przeznaczono na bezzwrotne dotacje (intensywność wsparcia na poziomie 40%), a 159 mln. JST będą mogły uzyskać w formie pożyczki.  

Źródło: nfosigw.gov.p